Trang chủ » SAU GẦN 30 THÁNG, CỔ PHIẾU “QUỐC DÂN” HÒA PHÁT (HPG) LẠI CÓ GIÁ 1X