Trang chủ » FPT: LNTT NĂM 2022 TĂNG 21% LÊN 7.654 TỶ ĐỒNG, DOANH THU KHỐI CÔNG NGHỆ CÁN MỐC 1 TỶ USD