Trang chủ » CHI THÊM 375 TỶ HỖ TRỢ KHÁCH THUÊ, LỢI NHUẬN QUÝ 2 CỦA VINCOM RETAIL GIẢM XUỐNG 343 TỶ ĐỒNG