Trang chủ » CHỈ SAU VÀI THÁNG, HÒA PHÁT (HPG) MẤT HƠN 5 TỶ USD VỐN HÓA, BẰNG TỔNG 5 NGÂN HÀNG CỘNG LẠI