Trang chủ » Bitexco đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời trị giá 1.200 tỷ đồng ở Bình Thuận