Trang chủ » BAMBOO CAPITAL (BCG): TIẾP TỤC VẬN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI 49,3 MW VĨNH LONG, TỔNG ĐẦU TƯ 1.156 TỶ ĐỒNG