Trang chủ » KINH BẮC (KBC): QUÝ 2 LÃI 71 TỶ ĐỒNG, GIẢM SÂU SO VỚI QUÝ ĐẦU NĂM 2021