Trang chủ » NAM LONG (NLG) MUỐN HUY ĐỘNG 1.000 TỶ ĐỒNG TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU