Trang chủ » VSCS: HƯỞNG LỢI TỪ VIỆC TRUNG QUỐC CẮT GIẢM CÔNG SUẤT PHOTPHO, HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC) CÓ THỂ TIẾP TỤC TĂNG GIÁ BÁN