Trang chủ » LỖ THÊM 25 TỶ ĐỒNG, TỔNG XÂY LẮP DẦU KHÍ (PVX) NÂNG LỖ LŨY KẾ LÊN GẦN 4.000 TỶ ĐỒNG