Trang chủ » FPT TELECOM (FOX) LÃI THÊM 468 TỶ ĐỒNG QUÝ 3, NÂNG TỔNG LNST 9 THÁNG ĐẦU NĂM LÊN TRÊN 1.400 TỶ ĐỒNG