Trang chủ » CÁC DOANH NGHIỆP CỦA VIETTEL 9T2022: ĐỘT BIẾN TẠI VIETTEL GLOBAL, KỶ LỤC VIETTEL CONSTRUCTION