Trang chủ » LICOGI 16 (LCG) THU VỀ HƠN 1.000 TỶ TỪ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI KN VẠN NINH, DOANH THU 2020 ƯỚC ĐẠT 3.580 TỶ ĐỒNG