Trang chủ » Ngân hàng Nhà nước muốn ‘thắt chặt’ các quy định về cung cấp tín dụng và đầu tư trái phiếu của các công ty tài chính