Trang chủ » F88 HOÀN TẤT 3 ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 200 TỶ ĐỒNG, LÃI SUẤT 12,5%/NĂM