Trang chủ » Chủ tịch Habeco: Không thể hy sinh lợi nhuận để chiếm thị phần như hãng bia ngoại